The Cat's Eye
LAATSTE NIEUWS RSS Twitter

Werkt Team Resource Mananagement?
In dit artikel beschrijven we het design van het promotieonderzoek van Peter Kemper naar effectiviteit van Team Resource Management (TRM) op intensive care afdelingen.

LEES HET HELE ARTIKEL:

Kemper, P. F., De Bruijne, M., Van Dyck, C., & Wagner, C. (2011). Effectiveness of classroom based crew resource management training in the intensive care unit: Study design of a controlled trial. BMC Health Services Research, 11.

Organisatievraagstukken & Managementdilemma's

Organisatievraagstukken en Managementdilemma’s is de door de afdeling Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam verzorgde postacademische leergang in deeltijd voor professionals die in hun dagelijkse werkpraktijk met organisatievraagstukken te maken krijgen en tegen complexe managementdilemma’s aanlopen.
De leergang geeft inzicht in de meest recente kennis van actuele managementdilemma’s en organisatievraagstukken en helpt u deze te vertalen naar uw praktijk en organisatie.

TRM:
cockpittraining voor de operatiekamer

In dit artikel wordt de toepassing van een ziekenhuisbreed Team Resource Management (TRM) programma in Het Oogziekenhuis Rotterdam besproken.

Het TRM programma in Het Oogziekenhuis bestond uit veiligheidsaudits van processen en (team) activiteiten, interactieve multidisciplinaire training door luchtvaart deskundigen, een flightsimulator sessie en video-opnames en feedback van team activiteiten. Observaties na het TRM programma laten zien dat oogartsen en andere ziekenhuis staf zich toenemend bewust is van veiligheidsissues. Het aantal gerapporteerde bijna-incidenten is met meer dan 300% is toegenomen; het aantal links- rechts verwisselingen is na een sterke daling gestabiliseerd.
LEES HET HELE ARTIKEL:

• De Korne, D., Bleeker, F., Van Dyck, C., & Hiddema, F. (2011). TRM: cockpittraining voor de operatiekamer.Tijdschrift voor Ergonomie, 36 (3), 27-30.

MT Beter leren blunderen
Hoe alert uw medewerkers ook zijn, overal worden fouten gemaakt. Maar als uw mensen de ruimte krijgen om hun fouten toe te geven, gaan ze beter presteren.

LEES HET HELE ARTIKEL

Niestadt, M. Beter leren blunderen, Management Team, 23 november 2011.

HIGH RELIABILITY
ALS ORGANISATIEDOEL

Sommige organisaties slagen er in hun processen, interne samenwerking en cultuur zo in te richten dat van negatieve uitkomsten zoals ondeugdelijke producten, incidenten of ongelukken niet of nauwelijks sprake is. Deze organisaties zijn ‘high reliable’, ofwel risicobestendig.

Wat doet u wanneer er iets wringt in uw organisatie? En u weet niet of problemen te maken hebben met de organisatiecultuur of -structuur? Is het beter een vragenlijst breed uit te zetten, of enkele kernpersonen binnen uw organisatie te benaderen voor een diepte-interview? Wat vertellen onderzoeksbevindingen u precies? Hoe hard zijn die bevindingen? En niet te vergeten, wat kunt u concreet met uitkomsten van een organisatiestudie?

Aan de hand van een gerichte analyse biedt The Cat’s Eye u concrete aanknopingspunten voor verbetering en ondersteunt uw organisatie bij de implementatie.

TAGS
workshop leervermogen fouten control & learning innovatie organisatiecultuur interdiscipliaire samenwerking implementatie The Cat’s Eye & haar visie leerdoelen risicobestendigheid situation awareness blog error management conflicthantering leerdoelen HRO masterclass conflict evidence based management lezing cultuurscan veiligheid diagnose teamwerk mensenwerk overtredingen leiderschap resilience kwaliteit                   

UP-TO-DATE BLIJVEN?