SafeTeam inventarisatie: Optimale samenwerking op de OK.
Het belang van technische vaardigheden op de OK is onomstreden. Recent is er daarnaast meer aandacht gekomen voor veiligheidsattituden en -gedrag in interdisciplinaire teams in de zorg.

Lees hier meer over het SafeTeam instrument  

“Foutenmanagement: Ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de praktijk”.
Op 11 december 2007 vond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam het door de afdeling Bestuur & Organisatie en The Cat's Eye georganiseerde symposium “Foutenmanagement: Ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de praktijk” plaats.Doel van de middag was kennis op het gebied van foutenmanagement uit wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. De directe aanleiding vormde het promotieonderzoek van Gert J. Homsma, waarin de relatie tussen organisatiecultuur en leren van fouten centraal stond.

Elk vanuit de eigen expertise discussieerden de deelnemers en sprekers over de houdbaarheid van Homsma's bevinding dat een tolerante en daadkrachtige basishouding constructieve afhandeling van fouten het beste ondersteunt.
DOWNLOAD HET VERSLAG:


METEN IS WETEN
MAAR ALLEEN ALS METEN GOED GEBEURT

The Cat’s Eye helpt bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van organisatiestudies. Door jarenlange onderzoekservaring aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten weten wij als geen ander hoe belangrijk het is dat dergelijke studies zorgvuldig worden ontwikkeld en uitgevoerd.

The Cat’s Eye denkt mee bij onderzoeksvragen op het terrein van organisaties. Zoekt voor uw organisatie de meest geschikte vragenlijsten of ontwikkelt een interviewprotocol. Weet hoeveel respondenten nodig zijn voor statistische toetsen.
Heeft verschillende meetinstrumenten ontwikkeld die kunnen worden ingezet bij probleeminventarisatie. Vertaalt koele cijfers naar heldere inzichten. Kortom, The Cat’s Eye weet precies hoe u een onderbouwd antwoord krijgt op uw vragen.

Opzet en uitvoer organisatiestudies
The Cat’s Eye verzorgt voor u een onderzoeksopzet, uitvoer organisatiestudie, statistische analyses en rapportage. Het is mogelijk organisatiestudies geheel door The Cat’s Eye te laten ontwerpen en uitvoeren. Maar ook is het mogelijk The Cat’s Eye in te huren voor specifieke vragen over bijvoorbeeld opzet of analyse.