INTERVIEWS
MT Beter leren blunderen
Hoe alert uw medewerkers ook zijn, overal worden fouten gemaakt. Maar als uw mensen de ruimte krijgen om hun fouten toe te geven, gaan ze beter presteren.

LEES HET HELE ARTIKEL

Niestadt, M. Beter leren blunderen, Management Team, 23 november 2011.

• "Error management helpt veiligheid en bedrijfsresultaten."
Herbert Boland. Processional. Hèt magazine voor HRD in de industrie, 2, 2011, 12-15.

Ondanks protocollen, richtlijnen en veilige installaties, blijft de procesindustrie gevoelig voor incidenten. Fouten maken is menselijk, je kunt ze niet uitbannen. De kunst is een goede balans te vinden in een cultuur waarbij fouten kunnen worden gemaakt, terwijl de consequenties in de hand worden gehouden en de organisatie ervan leert.
LEES HET HELE INTERVIEW: pdf

• "Goed Fout."
Rob Hartgers. Management Scope, november 2010, 28-31.

Naar aanleiding van de publicatie van Peter Madsen en Vinit Deasi in Academy of Management Journal, waarin werd aangetoond dat organisaties meer leren van falen dan van succes, interviewde Rob Hartgers van Management Scope Nederlandse experts op het gebied van fouten en falen.

De bevindingen van Madsen en Desai sluiten aan bij ons eigen onderzoek: Zo bleek (zie: Demp de put voor het kalf verdronken is.) dat vaak pas geleerd wordt van fouten als deze serieuze gevolgen hebben. Zonde, want dezelfde fout is vaak al eerder (zonder grote gevolgen) opgetreden. Het is beter er op dat moment al van te leren. (En natuurlijk helpt The Cat's Eye daar graag bij.)
LEES HET HELE INTERVIEW: pdf

of lees de e-versie op de site van Management Scope

Hoe gaan we op een positieve manier om met fouten?  En hoe leren we er het meest van?

• "Stom, Stom, Stom!  Leer van je fouten in 5 stappen."
Anke Manschot (2009).  OPZIJ, december 2009, 58-61.

Anke Manschot interviewde psychotherapeute Annette Raaijmakers en The Cat’s Eye’s van Dyck.  Hoe komt het dat veel mensen zo spastisch met fouten omgaan?  OPZIJ’s Manschot concludeert:s Dat heeft alles te maken met hoe onze omgeving erop reageert.

LEES HET HELE INTERVIEW: pdf

• “ Fouten maken is goed.”
Kees Versluis. Intermediair, 19 november 2009

fouten maken is goed

Intermediair’s Kees Versluis sprak met experts op het gebied van ‘de kunst van het falen’.  Niets is zo funest als een cultuur waarin fouten maken wordt afgestraft.  Mensen melden hun fouten niet, en er wordt dus geen lering uit getrokken.
Makkelijk met fouten omgaan en ervan leren om zo echte ongelukken te voorkomen is één ding.  Maar het nut van fouten maken gaat volgens psychologen verder dan dat.  Organisaties zouden hun medewerkers in een ongevaarlijke trainingssetting moeten aanmoedigen fouten te maken en leren problemen op te lossen.  Daardoor worden organisaties veel innovatiever en passen ze zich beter aan aan veranderende omstandigheden..
LEES HET HELE INTERVIEW:

• “ De ene fout is de andere niet.”
Ad Bergsma. Volkskrant, 6 april 2009

Ad Bergsma bespreekt Van Dyck's recent verschenen artikel in The Netherlands Journal of Psychology en concludeert: Tolerant voor fouten, hard tegen overtredingen - dat is het beste recept om ongelukken te vermijden.
LEES DE HELE BESPREKING:

Lees ook het artikel Van Dyck, C. (2009). The tragic Everest expeditions: A tale of error culture. Netherlands Journal of Psychology, 65, 22-34.  

• “ Een fout is niet verkeerd.”
Anouk Kemper. Volkskrant Banen, 13 november 2007.

Alleen door fouten te maken, kun je jezelf verbeteren, ontdekte Gert Homsma tijdens zijn promotie. Hij pleit voor tolerant en daadkrachtig optreden van de baas.
LEES HET HELE INTERVIEW:

• “ Beter worden van fouten.”
Gerard Zeegers, Arbo Magazine, december 2007.

Elke werknemer maakt wel eens een fout, maar hoe ga je daar als bedrijf mee om? Gert Homsma onderzocht dit onderwerp voor zijn proefschrift 'Making errors worthwhile: Determinants of constructive error handling' aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zijn conclusie: bedrijven kunnen ook hun voordeel doen met fouten.
LEES HET HELE INTERVIEW:

• “ Fouten maken en laten maken.”
Hilda Bouma, Het Financieele Dagblad, 28 december 2006.

Het probleem is niet dat we fouten maken, maar wat doen we ermee? Omgang met fouten bepaalt succes bedrijf.
LEES HET HELE INTERVIEW:

• “ Gloeiend de mist in.
Hoe ga je om met fouten?”

Lorain O’Mahony, Intermediair, 6 maart 2006.

In organisaties waar leidinggevenden accepteren dat fouten maken menselijk is, kunnen werknemers hun energie richten op het beperken van de consequenties en het voorkomen van herhaling. In bedrijven waar fouten maken taboe is, zal men eerder geneigd zijn fouten te verbergen of op anderen af te schuiven. Leren van fouten begint met verantwoordelijkheid nemen.
LEES HET HELE INTERVIEW:

DEEL 1 DEEL 2
DEEL 3 DEEL 4

• “ Fouten maken mag.”
Elke Duprez, VDAB Magazine, Januari 2005.

Sommige bedrijven hebben een open foutencultuur. Je baas gaat ervan uit dat fouten maken menselijk is, en richt zijn energie op het herstellen ervan. In andere bedrijven is fouten maken een taboe. In zo'n omgeving hebben mensen sneller de neiging hun fout te verdoezelen. Uiteindelijk zijn de bedrijven waar openheid heerst een stuk beter af.
LEES HET HELE INTERVIEW:

• “ Fouten op het werk.”
Janneke Gieles, Psychologie Magazine, december 2004

Iedereen maakt fouten, maar soms zijn de consequenties zo vervelend dat je ze liever zou verzwijgen. Niet doen: wie verantwoordelijkheid neemt presteert uiteindelijk beter.
LEES HET HELE INTERVIEW:

• “ Hora Est.”
Chris Sprangers, Intermediair, 27 april 2000

In de nacht van 9 op 10 mei 1996 maken op de zuidoostelijke flank van Mount Everest twee expedities zich op voor de laatste ruk naar de top. Van de 24 deelnemers die de laatste klim ondernemen, zullen er op de ochtend van de 11e negentien levend – zij het niet allemaal heelhuids – in het basiskamp zijn teruggekeerd. De twee expeditieleiders, een gids en twee cliënten blijven dood achter. Had deze ramp voorkomen kunnen worden?
LEES HET HELE INTERVIEW:
OP MAAT GEMAAKTE
OPLOSSINGEN

The Cat’s Eye is gestoeld op jarenlange onderzoekservaring aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten. We hebben nauwe samenwerkingsverbanden met aan de universiteit gelieerde organisatiepsychologen, organisatiewetenschappers en business schools. De meest recente wetenschappelijke inzichten vormen de leidraad voor al onze diensten.

Optimalisering van de kwaliteit van organisatieprocessen
Organisaties kenmerken zich door interne en externe samenwerkingsverbanden. Kwaliteits- en veiligheidsproblemen kunnen door meerdere personen worden veroorzaakt, of hebben consequenties voor andere personen of werkprocessen. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij nauw met elkaar verbonden. De organisatiecultuur bepaalt in belangrijke mate in hoeverre ‘high reliability’ kan worden gewaarborgd.

Durven medewerkers in uw organisatie fouten toe te geven of worden fouten verborgen? Nemen mensen verantwoordelijkheid voor missers, of ligt het altijd aan een ander? Ligt de focus op herstellen en leren, of gebeurt er op dat vlak te weinig? En waarom is dat dan zo?
In welke mate ligt de oorzaak van het ontstaan kwaliteitsproblemen in (gebrekkige) samenwerking en informatie-uitwisseling tussen leden van de organisatie die verschillen in professionele achtergrond?

Antwoorden op zulke vragen is absoluut vereist voor optimalisering van veiligheid, terugdringen van faalkosten en maximaliseren van kwaliteit.

Kwaliteit, veiligheid en crisis management
Bij The Cat’s Eye gaat speciale aandacht uit naar fouten en overtredingen, naar veiligheid, kwaliteit, faalkosten en leervermogen.

Hoewel we het niet altijd graag toegeven, doen zich in alle organisaties fouten en overtredingen voor. Uit ons onderzoek blijkt dat sommige organisaties daar beter mee omgaan dan andere. Dat de cultuur van sommige organisaties een juiste afhandeling van fouten ondersteunt, terwijl andere organisaties negatieve gevolgen van fouten onbedoeld vergroten.

Van fouten kun je leren, maar dat gaat niet vanzelf
The Cat’s Eye heeft voor Nederland unieke kennis op het gebied van fouten, overtredingen, veiligheidscultuur en leerklimaat. Grotere en kleinere organisaties, profit en non-profit organisaties, organisaties waar veiligheid een belangrijk issue is en organisaties waar het draait om innovatie, kunnen hun voordeel doen met onze wetenschappelijk onderbouwde inzichten.

The Cat’s Eye heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking die in uw organisatie kunnen worden ingezet om na te gaan waar ruimte voor verbetering aanwezig is en hoe verbetering vorm zou kunnen krijgen.
Zo kan een organisatiebrede cultuurscan worden uitgevoerd, maar is het ook mogelijk meer gedetailleerd te meten welke processen, bij welk type taken, faalgevoelig zijn, en hoe deze processen in uw organisatie verbeterd kunnen worden. Hoe de interne communicatie gestroomlijnd kan worden. Op welke vlakken stijlen van leidingeven aansluiten bij het gewenste leerklimaat.

Door nauwe samenwerkingsverbanden met Nederlandse en buitenlandse universiteiten zijn wij op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten. The Cat’s Eye zet deze in om uw organisatie ondersteunen bij gerichte probleeminventarisatie èn bij implementatie van verbeteringen.