Vrije Universiteit Amsterdam
Oostvaarderskliniek
Brandweer Amsterdam Amstelland
Fidare
Gemeente Haarlemmermeer
Erasmus Universiteit Rotterdam
Oogziekenhuis Rotterdam
LiverDoc
Safe Skies
Triaspect
Waop

OPDRACHTGEVERSThe Cat’s Eye werkt in opdracht van:
De Oostvaarderskliniek
Brandweer Amsterdam - Amstelland
Perfetti van Melle
Het Oogziekenhuis Rotterdam
De Gemeente Haarlemmermeer
LiverDoc

The Cat’s Eye verzorgt wetenschappelijk onderwijs en begeleiding promotieonderzoek voor:
Het Kurt Lewin Instituut
Het Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie (POE) van het VU medisch centrum
De afdeling Arbeids- en Organisatiepsychologie (FPP), Vrije Universiteit Amsterdam
University of Amsterdam Business School
Het Instituut voor Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam

The Cat’s Eye is aangesloten bij:
De werkgemeenschap van onderzoekers in de Arbeids- en Organisatiepsychologie (WAOP)

The Cat’s Eye heeft een samenwerkingsverband met:
De afdeling Organisatiewetenschap (FSW), Vrije Universiteit Amsterdam
Fidare
QST Safe Skies
Triaspect