HIGH RELIABILITY ALS ORGANISATIEDOEL

Sommige organisaties slagen er in hun processen, interne samenwerking en cultuur zo in te richten dat van negatieve uitkomsten zoals ondeugdelijke producten, incidenten of ongelukken niet of nauwelijks sprake is. Deze organisaties zijn ‘high reliable’, ofwel risicobestendig.

Wat doet u wanneer er iets wringt in uw organisatie? En u weet niet of problemen te maken hebben met de organisatiecultuur of -structuur? Is het beter een vragenlijst breed uit te zetten, of enkele kernpersonen binnen uw organisatie te benaderen voor een diepte-interview? Wat vertellen onderzoeksbevindingen u precies? Hoe hard zijn die bevindingen? En niet te vergeten, wat kunt u concreet met uitkomsten van een organisatiestudie?

Aan de hand van een gerichte analyse biedt The Cat’s Eye u concrete aanknopingspunten voor verbetering en ondersteunt uw organisatie bij de implementatie.