Events

Organisatievraagstukken & Managementdilemma'sOrganisatievraagstukken en Managementdilemma’s is de door de afdeling Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam verzorgde postacademische leergang in deeltijd voor professionals die in hun dagelijkse werkpraktijk met organisatievraagstukken te maken krijgen en tegen complexe managementdilemma’s aanlopen.

De leergang geeft inzicht in de meest recente kennis van actuele managementdilemma’s en organisatievraagstukken en helpt u deze te vertalen naar uw praktijk en organisatie.


The Cat’s Eye in actie

Geïnspireerd door het Fout, Beter, Best symposium van de afdeling Organisatiewetenschappen organiseerde VAPRO op 16 juni j.l. het seminar Error Management. The Cat’s Eye speelde verzorgde een deel van het programma.
Kees Noort van VAPRO vatte het seminar samen in korte filmpjes. Hieronder vindt u onze bijdragen:


Het goede nieuws:
Een andere kijk op fouten.

Fouten voorkomen
of managen?

Wat zijn honest mistakes?

Symposium ‘ Fout, beter, best ’

Op 1 maart 2011 organiseerde de afdeling Organisatiewetenschappen van de Vrije Universiteit samen met The Cat’s Eye het praktijkgerichte symposium
“Fout, Beter, Best!”.

Een dag met lezingen, workshops en discussie over fouten en kansen. Hoe door te leren van fouten de veiligheid en kwaliteit in organisaties verhoogd kan worden. Hoe een tolerante èn proactieve kijk op fouten veiliger, beter, en plezieriger werken ondersteunt. En hoe – met vallen en opstaan – innovaties tot stand komen.

Hier vindt u een kleine impressie in woord en beeld en het verslag en de presentaties.


oktober 2009

Cursus “Patiëntveiligheidsonderzoek: Theorie en Praktijk”.
In oktober wordt voor de tweede maal de door het Postinitieel Onderwijs Epidemiologie (POE) van het VUmc georganiseerde tweedaagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: Theorie en Praktijk gegeven.

De cursus gaat in op aspecten van patiëntveiligheid van de gezondheidszorg en de mogelijkheden om deze valide en betrouwbaar te meten. Cursisten maken kennis met het begrippenkader rondom patiëntveiligheid en de vertaling naar de eigen situatie en eigen onderzoeksproject. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de theorie over oorzaken en verbetermogelijkheden bij onvoldoende patiëntveiligheid. De cursist doet ervaring op met de toepassing van verschillende methodieken, waaronder: dossieronderzoek, cultuurmetingen, incidentenanalyse en observatieonderzoek. Tijdens de cursus wordt geoefend met het toepassen van de theorie en de beschikbare meetinstrumenten in de opzet van nieuw onderzoek. De cursus biedt daarnaast ruimte om eigen onderzoek van de cursisten te bespreken met de docenten.

“De cursus geeft een goed kader en overzicht van de punten die belangrijk zijn m.b.t. patiëntveiligheid””Zeer positief was combinatie van de drie invalshoeken van verschillende trainers”

“Een helder overzicht van wat er nu speelt en mogelijk is op het gebied van patiëntveiligheidsonderzoek: een stimulans om er mee aan de slag/verder te gaan””Zeer praktisch en afwisselend, in theorie en praktijk toepasbaar”

“Geeft veel inspiratie voor eigen onderzoek.”

MEER INFORMATIE OVER DE CURSUS VINDT U HIER: 

pdfVoor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met:Mw. drs .Y.W. van Loon, stafmedewerker onderwijsPostinitieel masteronderwijs EpidemiologieE   y.vanloon@vumc.nlT   020 444 8179 (aanwezig ma-di-do)F   020 444 8181W   www.epidemiologievumc.nl


oktober 2008

Cursus “Patiëntveiligheidsonderzoek: Theorie en Praktijk”.Het Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie (POE) van het VU medisch centrum organiseert een 2-daagse cursus: Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk.

De cursus is bedoeld voor mensen die van plan zijn om een onderzoek uit te voeren naar de patiëntveiligheid in de zorg of dit reeds doen.
DOWNLOAD DE BROCHURE: pdf


december 2007

Symposium “Foutenmanagement: Ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de praktijk”. Op 11 december 2007 vond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam het door de afdeling Bestuur & Organisatie en The Cat’s Eye georganiseerde symposium “Foutenmanagement: Ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de praktijk” plaats.

SymposiumDoel van de middag was kennis op het gebied van foutenmanagement uit wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. De directe aanleiding vormde het promotieonderzoek van Gert J. Homsma, waarin de relatie tussen organisatiecultuur en leren van fouten centraal stond.

Elk vanuit de eigen expertise discussieerden de deelnemers en sprekers over de houdbaarheid van Homsma’s bevinding dat een tolerante en daadkrachtige basishouding constructieve afhandeling van fouten het beste ondersteunt.

DOWNLOAD HET VERSLAG: pdf